Oktatás-képzési szolgáltatás és tenderfigyelés

Oktatás-képzés szolgáltatásaink vertikumát különösen aktuálissá teszi, hogy a 2015. november 1-jétől új közbeszerzési törvény lépett hatályba, mely az új uniós paradigmaváltásra reflektálva több új intézményt bevezetett (innovációs partnerség, öntisztázás stb.), illetve már létező jogi megoldásokat teljesen új alapokra helyezett (pénzért valódi értéket elv dominanciája az értékelésben).

Társaságunk a joggyakorlatban napjainkban is tapasztalható bizonytalanság közepette is segítségére tud lenni mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldal képviselői számára. 

Tenderfigyelési szolgáltatásunk keretében az ajánlattevői oldal szereplői részére biztosítjuk az üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó közbeszerzési eljárások, mint potenciális üzletszerzési lehetőségek azonosítását.